Prosjektmidler fra Blått Kompetansesenter Sør

Blått kompetansesenter Sør (BKS) er et samarbeidsprosjekt med blant annet Havforskningsinstituttet Flødevigen. Det ønsker å legge til rette for godt samspill mellom forskning, forvaltning og næringsmiljøene på Agder. Agder fylkeskommune administrer søknadsordningen. 

Prosjektmidlene skal bidra til marin verdiskaping i Agder.

Prosjektområdene som utlyses er følgende:

  1. Prosjekter som kan bidra til relevant kunnskap for marine næringer
  2. Forskningsprosjekter som fokuserer på forvaltningsrelatert kunnskap
  3. Forskningsprosjekter knyttet til miljø- og ressursspørsmål
  4. Prosjekter som fokuserer på læring og opplevelser

Søknadsfrist: 1. april 2020

Les mer på www.regionalforvaltning.no
 

Trykk her for å søke

Til toppen