Stipend som ambassadør for lokal mat i Agder

Agder fylkeskommune gir i 2023 et utviklingsstipend på kr 50.000 som ambassadør for lokal mat fra Agder. Søknadsfrist er 10. oktober 2023.

Stipendet skal bidra til å øke kompetansen og skape stolthet og oppmerksomhet omkring Matregion Agder.

Det vektlegges at søkeren har ambisjoner om å oppnå vekst og verdiskaping knytta til bærekraftig mat og reiseliv i hele Agder og legger til rette for økt rekruttering til og omdømmebygging av matfagene. Ambassadøren for lokal mat vil også kunne bidra til at barnehager, skoler, kantiner og helse- og omsorgsinstitusjoner i Agder følger kostholdsrådene, har null matsvinn og bruker lokale råvarer i alle retter.

Søk om stipend

Hvem kan søke på stipendet?

Personer som arbeider innenfor matproduksjon og matfag i Agder og bor og har sitt virke i Agder fylke.

Stipendet kan tildeles: 

Ambassadør for sunn, bærekraftig og lokal mat fra Agder 

Kan også tildeles de som arbeider med: 

 • Produsenter av lokale råstoffer i Agder 
 • Kokker og servitører som tilbereder og serverer lokal mat på hotell, i restauranter og kantiner i Agder
 • Personer som utvikler nye verdikjeder for salg og distribusjon av sunn, bærekraftig og lokal mat fra Agder 

Som et minimum er det krav om fullført videregående opplæring med fagbrev / svennebrev, eller minst 5 års relevant arbeidserfaring uten fag- / svennebrev. Stipendet kan bare søkes av enkeltpersoner. Om en tidligere har fått stipend fra Agder fylkeskommune, skal det gå minst 3 år før en vil bli vurdert for eventuelt nytt stipend. 

Krav til søknad

Søker må sende inn skriftlig søknad til fylkeskommunen med informasjon om søker og beskrivelse av hva stipendet skal brukes til. Vedlagt søknaden kan det gjerne sendes lyd- og filmfiler, der dette er relevant. 

Vurdering

På bakgrunn av innsendt søknad blir det gjort en skjønnsvurdering av hvordan en vil bruke en stipendperiode til utvikling/fordyping/faglig påfyll. 

Stipend vil bli prioritert til personer som: 

 • Bidrar til å øke kompetanse innenfor matproduksjon, tilberedning, servering, salg eller distribusjon
 • Bidrar til økt rekruttering av matprodusenter
 • Bidrar til økt rekruttering til matfagene i videregående skoler
 • Bidrar til samarbeid/nettverk som bidrar til å øke omdømme
 • Arbeider med aktiviteter som bidrar til å gjøre lokal mat bedre kjent for innbyggere i Agder og nasjonalt i Norge.

Vilkår for tilskudd 

Fylkeskommunen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt om det ikke blir brukt i henhold til de gitte vilkår. Vedtak Administrasjonen innstiller aktuelle kandidater til stipendet. Endelig forslag vil bli lagt frem til orientering for hovedutvalget for næring, klima og miljø.

Oppfølging og rapportering 

Den som tildeles stipend må sende inn kort rapport på bruken av stipendet innen 3 måneder etter at stipendperioden er ferdig. Rapporten skal vise hvordan stipendet er brukt og hvilke resultat mottakeren har oppnådd i perioden.

Hva kan en få støtte til? 

Det lyses ut et utviklingsstipend som ambassadør for sunn, bærekraftig g lokal mat på 50 000 kroner. Stipendet skal gi personer som bidrar til å øke omdømme for lokal mat fra Agder. Stipend kan eksempelvis brukes til dekking av utgifter knyttet utvikling av kompetanse og bidrag til økt rekruttering av matprodusenter og faglærte innen matfagene. Det gis ikke støtte til offentlig godkjent utdanning som gir rett til studielån. 

Stipendperiode

01.01.2024 - 31.12.2024

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 10. oktober 2023

Krav til søknad

Søker må sende inn skriftlig søknad til Agder fylkeskommune innen fristen med informasjon om søker og beskrivelse av hva stipendet skal brukes til. Vedlagt søknaden kan det gjerne sendes lyd- og filmfiler, der dette er relevant. Vurdering På bakgrunn av innsendt søknad blir det gjort en skjønnsvurdering av hvordan enn vil bruke en stipendperiode til utvikling/fordyping/faglig påfyll. 

Stipend vil bli prioritert til personer som: 

 • Bidrar til å øke kompetanse innenfor matproduksjon, tilberedning, servering, salg eller distribusjon
 • Bidrar til økt rekruttering av matprodusenter
 • Bidrar til økt rekruttering til matfagene i videregående skoler
 • Bidrar til samarbeid/nettverk som bidrar til å øke omdømme
 • Arbeider med aktiviteter som bidrar til å gjøre lokal mat bedre kjent for innbyggere i Agder og nasjonalt i Norge.

Vilkår for tilskudd 

Fylkeskommunen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt om det ikke blir brukt i henhold til de gitte vilkår. Vedtak Administrasjonen innstiller aktuelle kandidater til stipendet. Endelig forslag vil bli lagt frem til orientering for hovedutvalget for næring, klima og miljø.

Oppfølging og rapportering 

Den som tildeles stipend må sende inn kort rapport på bruken av stipendet innen 3 måneder etter at stipendperioden er ferdig. Rapporten skal vise hvordan stipendet er brukt og hvilke resultat mottakeren har oppnådd i perioden.