Tilskudd til regional næringsutvikling

Agder fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for regional utvikling. Et ledd i denne oppgaven er å tilby finansiering til prosjekter eller tiltak som fremmer nye forretningsideer eller som bidrar til nyskapende og bærekraftig næringsutvikling i regionen.Tilskuddsrammen avsettes årlig, og består av midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunen. 

HVA SER VI ETTER?

Du kan søke om støtte til prosjekter

  • som kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning
  • har god kvalitet og der søker har god gjennomføringsevne
  • der tilskuddet har utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet

Oppfølging av Regionplan Agder 2030, med tilhørende planer og strategier, er førende for prioriteringer av søknader.

Aktuelle regionale planer og strategier:

  • Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder)
  • Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM)
  • Besøksstrategi Agder
  • Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015 - 2030

Les mer om planene her.

HVEM KAN SØKE, OG HVORDAN?

Offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke. Fylkeskommunen bevilger imidlertid ikke støtte direkte til bedriftsutvikling i enkeltbedrifter. 

Søknaden må være skriftlig, og søker skal bruke søknadsportalen "regionalforvaltning.no" som drives av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Søknaden skal følge oppsettet på denne nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

Søknadsportal (ikke tilpasset mobil visning)

SØKNADSFRIST

Søknadene blir behandlet fortløpende. Sakene som krever politisk sluttbehandling, behandles av fylkesutvalget som har jevnlige møter gjennom året.  

Næringsutviklingsprosjekter

Til toppen