Grunderkursene blir digitale!

I forbindelse med utviklingen av corona-virus flytter Agder fylkeskommune de planlagte grunderkursene i april til digitale plattformer. Vi vil følge utviklingen fremover, og vurdere gjennomføring av kurs i mai som webinar etter behov. 

Introduksjonskurs Smart Start

Dette kurset er for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Passer for alle som har en ide, har noe på gang eller vil ha nytt påfyll. Her får du generell informasjon som du som etablerer har behov for. Kurset kjøres under korona-situasjonen som webinar i to deler på en og samme dag. 

Smart Start
Dato Klokkeslett Kurssted
15.januar 2020 17:00 - 21:00 Arendal, Eurekabygget, 4.etg
12. februar 2020 17:00 - 21:00 Arendal, Eurekabygget, 4.etg
11.mars 2020 17:00-21:00 Arendal, Eurekabygget, 4.etg
12.mars 2020 17:00-21:00 Tvedestrand, TENK senteret
22.april 2020 17:00-21:00 Webinar
29.april 2020 17:00-21:00 Webinar
6.mai 2020 Del 1: 10:30-12:00 Del 2: 14:00-15:30 Webinar
20.mai 2020 Del 1: 10:30-12:00 Del 2: 14:00-15:30 Webinar
24.juni 2020 Del 1: 10:30-12:00 Del 2: 14:00-15:30 Webinar

 

Klikk her for påmelding

Formål

Gjennom denne samlingen ønsker vi å motivere deltakerne til å jobbe videre med sine ideer på en slik måte at den er mest mulig levedyktig om den settes ut i livet.

Deltakerne får et felles grunnlag før eventuelt videre kurs og veiledning. Målet er også å forklare realitetene i de utfordringene det kan være å starte en egen bedrift. Gjennom videre kurs og veiledning håper vi å fylle det behovet som eksisterer med tanke på kompetanse og råd.

Mange vil også ha mulighet for å settes i nettverk med andre – om de skulle ønske det.

Kurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelapparatet som arbeider med tilrettelegging, veiledning og støtte til deg som nyetablerer.

Innhold

Ide

 • Hva er ideen og hvordan skiller den seg fra andre?
 • Hva ønsker du å oppnå med å starte egen bedrift?
 • Hvor ønsker du å være om f.eks 3 år?

Forretningsplan

 • Forklar konseptet
 • Hvordan skal jeg få til salg?
 • Hvordan skal mitt produkt bli kjent?
 • Driftsbudsjett
 • Kapitalbehov
 • Hvordan finansiere kapitalbehovet?

Selskapsform

 • AS, ENK, NUF, ANS/DA?
 • Hva er fordeler/ulemper med de forskjellige selskapsformene?
 • Sykdoms- og trygderettigheter
 • Risiko
 • Kostnader

Økonomi

 • Regnskap
 • Moms
 • Lønn
 • Søknad om støtte?

Hvordan kan det offentlige bidra i tiden fremover?

 

Kursholdere: Morten Berger, Berger Bedriftsutvikling AS og Inge Juul-Pettersen, Etablerersenteret IKS

Til toppen