Web og sosiale medier som markedskanal

Kurset gir en orientering om muligheter for bruk av web og sosiale medier til salg og markedsføring av produkter og tjenester. Digital markedsforståelse, web og sosiale medier samt forståelse av teknologi er tre hovedpilarer for dette kurset.

Web og sosiale medier
Dato Klokkeslett Kurssted
1, 3 og 8.september 2020 18:00-21:00 Heimat, Brokelandsheia
3, 5, og 10. november 2020 18:00-21:00 Arendal, Eurekabygget, 4.etg

 

Klikk her for påmelding

Kursene er basert på tre hovedtema, hvor det skisseres muligheter og gis hjemmeoppgaver som den enkelte gründer kan benytte på markedsføring av egen gründeridé eller virksomhet. 

Facebook som markedskanal

Facebook har blitt en stor markedskanal og lavterskel mulighet til en relativt lav kostnad for grundere. En av kurskveldene vil ha fokus på dette temaet. 

Nettstedet som salgs- og markedskanal

Bedriftens nettsted er både hjerte og fundament i en virksomhets kommunikasjon med markedet.

På kurset vises muligheter innenfor web og netthandel. Stikkord: domene, innholdsstruktur, søkemotoroptimalisering, valg av bilder og annet innhold, kostnader o.l. 

Digital strategi for virksomheten

Hva ønsker du å oppnå med dine aktiviteter (målsetting), hva er ditt viktigste budskap, hvem ønsker du å nå (målgruppe), hvem vil du være (etterlatt inntrykk) - i hvilke kanaler (medievalg), og hvor og når vil du gjøre det (aktivitetsplan)? 

Kursene vil være dialog-baserte, med vekt på kursdeltakernes egne erfaringer. 

Korona-tiltak

Kurs i regi av Agder Fylkeskommune følger de til en hver tid gjeldende råd om smittevern fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Inn til videre blir kursene avholdt fysisk i grupper på maks. 20 personer. Gruppen vil kunne reduseres etter behov. Det vil også bli løpende vurdert om kursene skal avholdes som webinar utover høsten. 

Generelt henviser vi til de tre overordnede rådene for smitte på arrangementer: 

  • Det er ikke tillatt å delta dersom man er syk. 
  • Det vil legges til rette for at man kan holde minst én meter avstand til andre i kursrommet, og vi ber innstendig om at deltakere i kurset bidrar til å holde avstand. 
  • Det oppfordres generelt til god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit. 

Kursholder: Cathrine Coucheron Berli, daglig leder i CC BERLI KOMMUNIKASJON AS i Arendal.

Til toppen