Internasjonal strategi for Agder

Internasjonal strategi for Agder ble utarbeidet som ledd i oppfølgingen av tidligere Regionplan Agder 2020.

Formålet med den internasjonale strategien er å:

  • Øke bevisstheten og styrke kunnskapene om mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, samt synliggjøre og utnytte allerede eksisterende samarbeid.
  • Legge til rette for bedre styring og samordning av landsdelens internasjonale engasjement for å optimalisere innsatsen.
  • Bevisstgjøre og mobilisere politikere i forhold til aktiv deltakelse i internasjonalt samarbeid.

Strategien kan lastes ned her:

Internasjonal strategi for Agder (PDF, 2 MB)

Til toppen