Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 (ATP-planen)

Regional plan for Kristiansandsregionen er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen.

Gjeldende plan er Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050)
Gjeldende plan er den som ble vedtatt i 2011. Foreløpig er det denne som er publisert på disse sidene.

Revidert versjon av Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 publiseres innen kort tid
Revidert plan ble endelig behandlet i fylkestinget 20. oktober i sak 64/20. Vedtaket fra fylkestinget er innarbeidet i det endelige plandokumentet som legges ut på denne siden etter at fylkestinget har fått fremlagt det til orientering 20. april 2021. 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (vedtatt i 2011) (PDF, 13 MB)

 

Klikk for stort bilde

 

Status for revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 (ATP-planen)
Fylkestinget behandlet planen 20. oktober 2020. Vedtak fra fylkestinget er innarbeidet i det endelige plandokumentet som legges ut på denne siden etter at fylkestinget har fått fremlagt det til orientering 20. april 2021.

Målsettingen med revideringen har først og fremst vært å oppdatere planen slik at den legger til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Fokus har vært å legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet.

Om Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen)
Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) er en retningsgivende areal- og transportplan for de fem kommunene i Agder som utgjør Kristiansandsregionen; Lillesand, Kristiansand, Birkenes, Vennesla og Iveland.

Planen er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen.

Kartside
I forbindelse med revisjonsarbeidet er det opprettet en kartside for planarbeidet. Kartsiden presenterer noe av bakgrunnsmaterialet planarbeidet bygger på, og resultater av analyser som utføres underveis. Siden vil oppdateres med ujevne mellomrom. Se kartet her. 

Virkeområder for planen
Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) er en fylkeskommunal plan som er utarbeidet som regional plan etter plan- og bygningsloven, noe som innebærer at planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. 

Til toppen