Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015- 2027 (RTP Agder) oppsummerer de viktigste prioriteringene og tiltakene som må gjøres i Agder for å løse dagens, og møte morgendagens transportbehov. 

Regional transportplan Agder 2015-2027 (RTP Agder)

RTP Agder ble vedtatt i 2015 og utgjorde Agders hovedinnspill til Nasjonal transportplan 2018-2027. Planen er utarbeidet i tett samarbeid med næringsliv, transportfaglige etater og kommunal sektor i Agder. Den gir grunnlag for en samordnet regional politikk for å styrke landsdelen og legge til rette for fortsatt vekst og utvikling.

Regional transportplan 2015-2027 (PDF, 2 MB)

Hva skjer videre?

Fylkestinget vedtok Regional planstrategi for Agder 2020-2024  i fylkestinget 20. oktober 2020. Her ble det vedtatt å utarbeide en overordnet Regional plan for mobilitet i Agder. Denne planen vil erstatte flere eksisterende planer, inkludert Regional Transportplan Agder 2015-2027.

Regional plan for mobilitet

Regional planstrategi for Agder 2020-2024