Strategi for intermodal godstransport - kobling mellom sjø og jernbane

  Klikk for stort bildeForside godsstrategi 

Strategi for intermodal godstransport ble vedtatt i juni 2018. Strategien er basert på overordnede målsetninger i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Strategien beskriver en rekke tiltak som kan bidra til å legge til rette for en overføring av godstransport fra vei til sjø og bane i regionen. Hensikten med strategien er å synliggjøre regionens behov for investeringer for å tilrettelegge for miljøvennlig godstransport på sjø og bane.
 
Strategien omhandler koblingen mellom transport på sjø og jernbane med utgangspunkt i Kristiansand havn og Sørlandets godsterminal Langemyr. 
 

Strategien består i tillegg av et bakgrunnsnotat som presenterer rammeverket og de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å satse på godstransport på sjø og bane.

Les bakgrunnsnotatet til strategien (PDF, 3 MB)

Sammen skal bakgrunnsnotatet og strategien bidra til å tydeliggjøre regionens behov for investeringer. Dokumentet begrenser seg til Kristiansand Havn og Sørlandets godsterminal Langemyr (Knutepunkt Kristiansand) som sammen utgjør Agders eneste intermodale knutepunkt med forbindelse mellom havn og jernbane.

Til toppen