Strategi for ladeinfrastruktur i Agder

Formålet med denne strategien er å peke på hvordan kommunal sektor i Agder effektivt kan legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy i regionen. Det grunnleggende målet er å redusere miljøbelastningen fra samferdsel.

Strategien ble vedtatt i Aust-Agder fylkesting i 2015. Den kan lastes ned her:

Strategi for ladeinfrastruktur i Agder (PDF, 674 kB)

Agder fylkeskommune har startet opp arbeidet med en ny regional plan for mobilitet, der også temaet ladeinfrastruktur inngår.