Klimaveikart Agder

Klimaveikart Agder er en synliggjøring av veien til målet for lavere utslipp.

I 2016 og 2017 samlet mange regionale aktører seg for å diskutere hvordan Agder skal bli et lavutslippssamfunn. Det ble full enighet om å lage et regionalt veikart for hvordan det offentlige skal kutte våre klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen. Basert på kunnskap beskriver veikartet tiltak som er gjennomførbare for små, store og mellomstore kommuner, samt industrien.

Klimaveikart Agder skal gjøre det enklere å gjennomføre de gode klimatiltakene. Klimaveikartet er delt opp i fire satsingsområder - transport, bygg, mat og landbruk og industri – med tiltakslister for hvert område. Målet er at hver kommune, basert på størrelse og utslippskilder, skal finne de tiltakene som er mest relevant for seg. 

Du kan laste ned Klimaveikartet her:

Klimaveikart Agder (PDF, 2 MB)

Til toppen