Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021 ("Aktive austegder II")

Planen ble vedtatt av Aust-Agder fylkesting i 2018 som et regionalpolitisk styringsdokument for Aust-Agder fylkeskommunes arbeid med idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturarenaer. 

Visjonen for planen er: «Alle austegder er fysisk aktive hver dag»

Planen handler om at flest mulig har gode levekår, god helse og høy livskvalitet.

Planen gjelder kun for tidligere Aust-Agder. Det finnes en tilsvarende plan for tidligere Vest-Agder som du kan lese mer om her: Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2020 (Vest-Agder).

Det skal utarbeides en ny regional plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse for hele Agder innen 2024.

Last ned  planen her:

Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021 ("Aktive austegder II") (PDF, 6 MB)

Til toppen