Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (Vest-Agder)

Planen ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2014. Den har følgende visjon: "I Vest-Agder skal det skapes begeistring og engasjement for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet."

Dette er hovedmålene for planen:

  • Vest-Agder skal sammen med Aust-Agder være en ledende folkehelseregion som satser på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
  • Befolkningens aktivitetsnivå og deltakelse i idrett, friluftsliv og fysisk aktiviteter skal økes.
  • Alle skal kunne drive med idrett-, friluftsliv- og fysiske aktivitet i sin hverdag der de bor.

Planen gjelder kun for tidligere Vest-Agder. Det finnes en tilsvarende plan for tidligere Aust-Agder som du kan lese mer om her: “Aktive austegder II” - Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021.

Det skal utarbeides en ny regional plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse for hele Agder innen 2024.

Last ned planen her:

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (Vest-Agder) (PDF, 3 MB)

Til toppen