Enkelt, nært og gratis. Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2017 - 2020

Denne strategiske planen ble vedtatt av Aust-Agder fylkesting i 2016. Den skal være et verktøy for å utvikle bedre bibliotektjenester.

Målet med planen er å peke på sentrale utfordringer samfunnet står overfor, og som bibliotekene kan være en del av løsningen på. Planens visjon er: Biblioteket – et univers av kunnskap og opplevelser!

Bibliotekplanen omfatter folkebibliotek, skolebibliotek i videregående opplæring (vgs-bibliotek), skolebibliotek i grunnskolen (gs-bibliotek) og fylkesbiblioteket.

Planen kan lastes ned her:

Enkelt, nært og gratis. Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2017 - 2020 (PDF, 8 MB)

Med bakgrunn i sammenslåingen til ett Agder-fylke er det foreslått å oppheve denne planen som kun gjelder for tidligere Aust-Agder. Bibliotekenes samfunnsoppdrag og mandat vurderes å være godt beskrevet og forankret i lovgrunnlaget og i den nasjonale bibliotekstrategien. Agder fylkeskommunens strategiske arbeid på bibliotekområdet ivaretas som en del av oppfølgingen av Regionplan Agder 2030, i dialog med kommunene.

Til toppen