Agders uthavner i verdensklasse – felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020

Bakgrunn for denne strategien, som  Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommuner har samarbeidet om, er ønsket om å arbeide sammen for en bærekraftig forvaltning og utvikling av Agders uthavner, og at uthavnene på Sørlandet skal få status som verdensarv (UNESCO).

Agders uthavner med sin gamle bebyggelse er særpregete småsamfunn i nasjonal og internasjonal sammenheng. Som naturlige havner ytterst i kystleden mot Skagerrak har de vært benyttet i uminnelige tider, og flere av dem er kjent fra Sagalitteraturen.

Strategien kan lastes ned her:

Agders uthavner i verdensklasse – felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020 (PDF, 2 MB)

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne strategien. Ambisjonen er å starte opp med dette arbeidet fra høsten 2023.