Agders uthavner i verdensklasse – felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020

Agders uthavner med sin gamle bebyggelse er særpregete småsamfunn i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Bakgrunn

Bakgrunn for denne strategien, som  Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommuner har samarbeidet om, er ønsket om å arbeide sammen for en bærekraftig forvaltning og utvikling av Agders uthavner, og at uthavnene på Sørlandet skal få status som verdensarv (UNESCO).

Som naturlige havner ytterst i kystleden mot Skagerrak har uthavnene vært benyttet i uminnelige tider, og flere av dem er kjent fra Sagalitteraturen.

Fremdrift

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne strategien. Arbeidet er tenkt startet opp i 2024.