Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder

Strategien gjelder de historiske sørlandsbyene Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord i tidligere Vest-Agder. Den ble vedtatt i Vest-Agder fylkesting i 2015.

Hensikten med strategien er å bidra til å avklare hvordan det kan tilrettelegges for nytt liv og ny aktivitet i de bevaringsverdige byområdene gjennom fortetting, bruksendring og funksjonsblanding – og på hvilke betingelser dette kan gjøres.

Last ned strategien her:

Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder (PDF, 3 MB)

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne strategien. Arbeidet er planlagt startet opp i 2024.