Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020

Handlingsplanen ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2011. Målet med handlingsplanen er at Vest-Agder skal ha en ansvarlig arkivsektor preget av en helhetlig forvaltning med balanse i fordelingen av offentlige og private arkiver og den geografiske spredningen.

Strategien er at Vest-Agder fylkeskommune skal garantere bevaringen av viktige private arkiver i landsdelen som dokumenterer samfunnsutviklingen innenfor privat næringsvirksomhet, samt de frivillige organisasjonene.

Handlingsplanen kan lastes ned her:

Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 (PDF, 3 MB)

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne handlingsplanen. 

Til toppen