Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020

Denne handlingsplanen ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2012. Den omfatter bibliotek i de offentlig eide videregående skolene i Vest-Agder.

Hovedmålet med planen er at skolebibliotekene skal gi likeverdige tjenester av høy kvalitet til alle elever og ansatte ved de videregående skolene i Vest-Agder.

Last ned planen her:

Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020 (PDF, 3 MB)

Med bakgrunn i sammenslåingen til ett Agder-fylke er det foreslått å oppheve denne planen som kun gjelder for tidligere Vest-Agder. Bibliotekenes samfunnsoppdrag og mandat vurderes å være godt beskrevet og forankret i lovgrunnlaget og i den nasjonale bibliotekstrategien. Agder fylkeskommunens strategiske arbeid på bibliotekområdet ivaretas som en del av oppfølgingen av Regionplan Agder 2030, i dialog med kommunene.

Til toppen