Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020

Denne handlingsplanen ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2011. Planen var tenkt å fungere som et styringsverktøy for Vest-Agder fylkeskommune og som et tydelig signal til kommunene om hva som kan forventes av fylkeskommunen på bibliotekområdet.

Hovedmålet for Vest-Agder fylkeskommunes arbeid på bibliotekfeltet er å sikre hele befolkningen i Vest-Agder likeverdig tilgang til oppdaterte bibliotektjenester av høy kvalitet.

Handlingsplanen kan lastes ned her:

Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 (PDF, 3 MB)

Med bakgrunn i sammenslåingen til ett Agder-fylke er det foreslått å oppheve denne planen som kun gjelder for tidligere Vest-Agder. Bibliotekenes samfunnsoppdrag og mandat vurderes å være godt beskrevet og forankret i lovgrunnlaget og i den nasjonale bibliotekstrategien. Agder fylkeskommunens strategiske arbeid på bibliotekområdet ivaretas som en del av oppfølgingen av Regionplan Agder 2030, i dialog med kommunene.

Til toppen