Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020

Denne handlingsplanen ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2011. Bakgrunn for utarbeidelsen var endringer i statlige føringer for den regionale museumssektoren. 

Målet for Vest-Agder fylkeskommune i den sammenheng var at Vest-Agder skal være et aktivt museumslandskap bestående av profesjonelle institusjoner samt en levende frivillig sektor.

Handlingsplanen kan lastes ned her:

Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 (PDF, 6 MB)

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne handlingsplanen. 

Til toppen