Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019

Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 ble vedtatt av Aust-Agder fylkesting i 2015.  Planen skal bidra til å arbeide strategisk og målrettet for å ivareta og videreutvikle et godt og levende kulturliv som kommer alle innbyggerne i fylket til gode.

Planens visjon er: Aust-Agder – der vi skaper, deler og opplever kunst og kultur.

Planen kan lastes ned her:

Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 (PDF, 17 MB)

Med bakgrunn i sammenslåingen til ett Agder-fylke er tanken å oppheve denne planen, og at kunst og kulturformidling ivaretas som en del av oppfølgingen av nylig vedtatt Regionplan Agder 2030, der "kultur" er et av hovedsatsingsområdene.

Til toppen