Landbruksstrategi for Agder 2019-2020 – verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og bygdenæringer

Strategien ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner desember 2018. Den har som ambisjon å konkretisere tiltak og satsinger som skal følge opp føringer gitt i Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder).

Videre har strategien til hensikt å samle ulike regionale planer, programmer og strategier for landbruk og naturbasert verdiskaping (landbaserte naturressurser) på Agder.

Strategien ble utarbeidet av bondelagene (NB) i Aust-Agder og Vest-Agder, bonde- og småbrukarlagene (NBS) i Aust-Agder og Vest-Agder, Innovasjon Norge Agder, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg har AT Skog gitt innspill til strategien underveis i prosessen.

Last ned strategien her: 

Landbruksstrategi for Agder 2019-2020 (PDF, 572 kB)

Dokumentet skal gjelde for perioden 2019–2022. Strategien videreføres med nødvendige justeringer og tilpasses Regionplan Agder 2030s innhold og tidsramme.

Til toppen