Listerplanen

Dette er en plan for utvikling av Listerregionen vest i Agder. Den omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. 

Planen er delt inn i følgende plantemaer:

  • Næring og konkurranseevne
  • Kultur og stedskvalitet
  • Kommunikasjon og transport

Planen kan lastes ned her:

 

Dette er andre generasjons Listerplan etter at en første plan har vært utarbeidet i 1998. En ny plan, Regionplan Lister 2030, er under utarbeidelse og forventes vedtatt av fylkestinget i februar 2021. Du kan lese mer om denne planprosessen på følgende side:

Regionplan Lister 2030

Til toppen