Strategi for grønne datasentre - som en del av den internasjonale industrien i Agder

Dette strategidokumentet ble utarbeidet i 2016. Det er basert på initiativet med bakgrunn i tidligere Regionplan Agder 2020, som bl.a. hadde som målsetting å skape ny grønn vekst i regionen. Strategien har derfor tatt sikte på å undersøke muligheten for å etablere en grønn datasenterklynge i regionen.

Dokumentet tar opp hva som må til for at Agder klarer å tiltrekke seg investeringer i grønne datasentre. Det kan lastes ned her:

Strategi for grønne datasentre (PDF, 3 MB)

Til toppen