Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder

Formålet med kvalitetssystemet, som ble ferdigstilt i 2011, er å sikre at rettigheter etter opplæringsloven og forskrift blir oppfylt. Systemet skal ha hovedvekt på utvikling av kvalitet i den videregående opplæringen.

Alle elever, lærlinger og lærekandidater som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med vitnemål/kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet.

Arbeidet med kvalitetsutvikling er en grunnleggende og vedvarende prosess i i utdanningssektoren. Kvalitetssystemet skal være en dokumentasjon og et hjelpemiddel i arbeidet.

Last ned kvalitetssystemet her:

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder (PDF, 928 kB)

Til toppen