Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Agder fylkeskommune har sendt forslag til Frivillighetsstrategi for Agder 2022 – 2030, og forslag til strategiens første handlingsprogram (2022–2026), på høring.

Målgruppen for strategien er kommuner, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner på regionalt nivå (eller med regionalt nedslagsfelt).

Fristen for å gi innspill er 15. september 2021.

Til toppen