Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Aktive høringer:

Agder fylkeskommune har sendt forslag til Studentstrategi Agder 2030, og forslag til strategiens første handlingsprogram (2022-2025), på høring.

Målgruppen for Studentstrategi Agder 2030 er regionale aktører innen offentlig og privat sektor, næringsliv og utdanningssektoren.

Fristen for å gi innspill er 14. oktober 2021.

Til toppen