Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Aktive høringer:

Agder fylkeskommune har sendt strategi for kraftforedlende industri på Agder på høring. Høringsfristen er 20. september 2022.

Til toppen