Høring: Forslag til Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022 - 2027

Agder fylkeskommune har sendt forslag til Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion med tiltaksprogram og handlingsprogram på høring, og inviterer til innspill. Høringsfristen er 17. juni 2021.

Høringsbrev med nærmere informasjon om vannforvaltningsplanen og høringen (PDF, 210 kB)

Veiledning til høringsinnspill (PDF, 173 kB)

Høringsdokumentene ligger på nettsiden vannportalen.no: Høring av vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder vannregion (vannportalen.no)

Mer informasjon:

Særutskrift med det politiske vedtaket om å sende planen på høring (PDF, 201 kB)

Liste over høringsinstanser (PDF, 24 kB)

Hvordan sende innspill?

Høringsuttalelser merkes «Uttalelse til Regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion» og sendes til postmottak@agderfk.no eller til Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.

Temaseminarer - vannforvaltningsplanen på høring

Til toppen