Høring: Planprogrammer for tre regionale planer om mobilitet, senterstruktur og handel, bolig, areal og transport

Agder fylkeskommune varsler oppstart av arbeidet med følgende tre regionale planer og har sendt utkast til planprogrammene på høring:

  • Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
  • Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
  • Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050

Svarfrist for høringen er fredag 10. desember.

Kommunene har fått utsatt høringsfrist til tirsdag, 15. februar.

Julia Marie Naglestad De tre planarbeidene som starter opp har tematisk sammenheng på flere områder. Alle skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål og målene i Regionplan Agder 2030. Planene utarbeides jf. kapittel 8 i plan- og bygningsloven og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet på Agder. Derfor er det hensiktsmessig å legge opp til parallelle løp, og vi anbefaler høringsinstansene å behandle planprogrammene samtidig.

Utkast til planprogrammene kan lastes ned her:

Høringsutkast planprogram for regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 (PDF, 844 kB)

Vedlegg til høringsutkast planprogram for regional plan for mobilitet: vurdering av konsekvensutredning (PDF, 538 kB)

Høringsutkast planprogram for regional plan for senterstruktur og handel i Agder (PDF, 703 kB)

Høringsutkast planprogram for regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050 (PDF, 965 kB)

 

Hva er det konkret vi ønsker innspill til?

Det er mulig å sende innspill til hele innholdet i de tre handlingsprogrammene. Vi ønsker spesielt innspill til noen konkrete spørsmål som fremgår av høringsbrevet:

Høringsbrevet til høringen av planprogrammene (PDF, 72 kB)

 

Hvordan kan jeg sende inn innspill?

Det er mulig å gi innspill til ett, to eller alle tre planprogrammene via svarskjema på denne lenken:

Svarskjema for innspill

Det er også mulig å sende svaret til Agder fylkeskommune, merket sak 21/20010, til postmottak@agderfk.no eller Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.

 

Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg har spørsmål?

Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033: Ingvild Møgster Lindaas, mobil: 977 78 119, e-post: ingvild.lindaas@agderfk.no

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder: Manuel Birnbrich, mobil: 469 39 933, e-post: manuel.birnbrich@agderfk.no 

Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050: Lisbeth Raanes Hansen, mobil: 481 05 289, e-post: lisbeth.raanes.hansen@agderfk.no  

 

Hvor finner jeg mer informasjon?

Se gjerne på følgende nettside om planprosessen:

"Storymaps"-side om planprosessene

 

Her kan du laste ned fylkestingets vedtak:

Vedtak høring av planprogram for Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 (PDF, 64 kB)

Vedtak høring av planprogram for Regional plan for senterstruktur og handel i Agder (PDF, 96 kB)

Vedtak høring av planprogram for Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050 (PDF, 110 kB)

Til toppen