Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 ble vedtatt høsten 2019 og arbeidet med å lage et handlingsprogram for 2020-2023 er i gang. Fylkesutvalget har bedt kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder om å komme med innspill til hvilke mål i Regionplan Agder 2030 som skal prioriteres i den neste fireårsperioden. 

Dette ønsket vi innspill om:  

  1. Hva er deres prioriteringer av mål og veier til målet i Regionplan Agder 2030?  
  2. Hva kan dere bidra med for at Agder skal nå disse målene og hvem ser dere på som aktuelle samarbeidsparter i arbeidet?  

Fristen for å gi innspill var 16. mars, men kommunene fikk utsatt frist til 1. juli på grunn av kapasitetsutfordringer i forbindelse med korona-utbruddet. 

Veien videre

Fylkeskommunen inviterer til flere digitale arbeidsverksteder i tidsrommet 18.-20. august der det skal det jobbes videre med innholdet i handlingsprogrammet. Målgruppen er representanter for kommuner (ved kommunedirektør / rådmann, plansjef eller tilsvarende), regionråd, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder. Arbeidsverkstedene er basert på de tre gjennomgående perspektivene i Regionplan Agder 2030. 

Påmelding til arbeidsverkstedene

Handlingsprogram Regionplan Agder 2030

Til toppen