Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 ble vedtatt høsten 2019 og arbeidet med å lage et handlingsprogram for 2020-2023 er nå igangsatt. Fylkesutvalget ber kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder om å komme med innspill til hvilke mål i Regionplan Agder 2030 som skal prioriteres i den neste fireårsperioden. 

Vi ønsker innspill om:  

  1. Hva er deres prioriteringer av mål og veier til målet i Regionplan Agder 2030?  
  2. Hva kan dere bidra med for at Agder skal nå disse målene og hvem ser dere på som aktuelle samarbeidsparter i arbeidet?  

Høringsfrist for å komme med innspill:   

  • 16. mars 2020 – regional stat, organisasjoner og andre parter   
  • 1. juli 2020 – kommunene i Agder (NB! Utsatt høringsfrist på grunn av korona-situasjonen. Fylkeskommunen ber likevel om at kommunenes innspill til hva som bør prioriteres i handlingsprogrammet oversendes så raskt som mulig, se lenke til eget brev under).

Brev til kommunene med informasjon om utsatt høringsfrist på grunn av korona (25.3.20) (PDF, 278 kB).

Innspill til handlingsprogrammet sendes til Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller postmottak@agderfk.no

Handlingsprogram Regionplan Agder 2030

Til toppen