Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 ble vedtatt høsten 2019 og arbeidet med å lage et handlingsprogram for 2020-2023 er nå igangsatt. Fylkesutvalget ber kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder om å komme med innspill til hvilke mål i Regionplan Agder 2030 som skal prioriteres i den neste fireårsperioden. 

Vi ønsker innspill om:  

  1. Hva er deres prioriteringer av mål og veier til målet i Regionplan Agder 2030?  
  2. Hva kan dere bidra med for at Agder skal nå disse målene og hvem ser dere på som aktuelle samarbeidsparter i arbeidet?  

Høringsfrist for å komme med innspill:   

  • 16. mars 2020 – regional stat, organisasjoner og andre parter   
  • 1. april 2020 – kommunene i Agder

Innspill til handlingsprogrammet sendes til Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller dokumentsenter@agderfk.no

Handlingsprogram Regionplan Agder 2030

Til toppen