Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024

Regionplan Agder 2030 har som hovedmål å utvikle Agder til å bli miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig i 2030. Handlingsprogram for fylkesveg inneholder investeringsplan og -rammer for fylkesvegene. Forslag til handlingsprogrammet for perioden 2022-2024 behandles politisk i fylkeskommunen nå, og det legges opp til at fylkestinget vedtar det på møtet 15.-16. juni. Handlingsprogrammet vil bli publisert på denne siden så raskt som mulig etter sluttbehandlingen. 

Kontakt: Lasse Moen Sørensen (Lasse.Moen.Sorensen@agderfk.no)

Til toppen