Regional plan for aktive liv i Agder 2024-2034

Agder fylkeskommune starter opp arbeidet med regional plan for aktive liv i Agder. Formålet med dette arbeidet er å utforme regionalpolitiske føringer og prioriteringer for hvordan kommuner i Agder kan planlegge for økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Bakgrunnen for planen

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Selv om mange egder er aktive, så trengs det en regional satsing for at flere skal være fysisk aktive i sin hverdag.

Mer informasjon om planarbeidet publiseres her medio februar 2023.

Framdriftsplan

Utarbeidelse av utkast til planprogram

Oktober 2022 til januar 2023

16.01.2023

Politisk behandling av utkast til planprogram

24. januar til 14. februar 2023

14.02.2023

Formell oppstart av planarbeidet og høring av planprogramutkast

17. februar til 21. april 2023

17.02.2023

Vurdering og innarbeiding av høringsinnspillene

Mars til mai 2023

08.05.2023

Fastsettelse av planprogrammet

29./21. juni 2023

21.06.2023

Planprosess med diverse innspills- og medvirkningsarenaer

Juni 2023 til januar 2024

08.01.2024

Politisk behandling av utkast til plan og handlingsprogram

Januar til februar 2024

14.02.2024

Høring av utkast til plan og handlingsprogram

Februar til april 2024

25.04.2024

Vurdering og innarbeiding av høringsinnspillene

Mai til juli 2024

31.07.2024

Politisk sluttbehandling og vedtak av planen og handlingsprogrammet

August til september 2024

30.09.2024
Til toppen