Skolebruksplan for Agder

Skolebruksplanen skal bidra til å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler som samlet og hver for seg gir et tilfredsstillende tilbud til hele Agders befolkning inkludert fylkets ansvar for voksenopplæring.

Arbeidet med skolebruksplanen er delt inn i to faser. Fase I, som ble avsluttet i juni 2020, er i hovedsak en kartlegging av kvalitet på dagens skolebygg, en vurdering av skolenes kapasitet og noen sentrale prinsipper for planlegging av fremtidig tilbudsstruktur. Fase II, som startet i august 2020, skal belyse skolebruksplanen i forhold til Regionplan Agder 2030 og betydningen av videregående skole for et samlet og attraktivt Agder. Det legges opp til en bred høring i denne fasen og til ny politisk behandling våren 2021.

Til toppen