Eksempelsamling om offentlig-private samarbeidsmodeller for styrking av bysentrum

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR/OsloMet laget en undersøkelse om ulike offentlig – private samarbeidsmodeller for styrking av sentrumsområdet. Hva slags avtaler eller etablerte praksisformer eksisterer, hvem er hovedaktører, hvilke saksfelt, prosjekter og satsinger samarbeider de om, og hva er viktige forutsetninger for å lykkes og typiske utfordringer som må håndteres når så ulike aktører går inn i samarbeidsprosesser?

Les mer og last ned eksempelsamlingen på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-sentrum

Til toppen