GNIST 2023

Kommuner med en reell utfordring knyttet til steds- og næringsutvikling, og som er ute etter kompetanse og metoder for å få til nyskapende og bærekraftige løsninger, kan søke om å bli med i en ny runde av DOGA sitt Gnist-program. Søknadsfristen er 31. mars 2023.

Opptil fem kommuner vil bli valgt ut som Gnist-kommune i 2023. Hver av disse får en tilrettelagt innovasjonsprosess, hvor DOGA bistår med å koble på design- og arkitekturkompetanse og annen nødvendig kompetanse. Tett samarbeid med innbyggere, kommune, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører er en viktig del av prosessen. 

Hvem kan søke?

Alle norske kommuner, uansett størrelse og beliggenhet, kan søke om å bli Gnist-kommune. Kommunene oppfordres til å søke sammen med andre aktører, slik at det etableres et samarbeid helt fra starten av. En kommune kan være medsøker med en annen aktør som hovedsøker. Det er også mulig å søke sammen med en eller flere andre kommuner. 

Hvordan kan jeg søke?

Lenke til søknadsskjema og mer info finner du på nettsidene til DOGA:

Bli Gnist-kommune i 2023!

Du kan også se på et opptak av et webinar som DOGA har gjennomført om GNIST-programmet:

Webinar: Er dere vår nye Gnist-kommune?

Er din kommune Interessert i å søke?

Da hører vi gjerne fra deg. Meld din interesse til Agder fylkeskommune v. Kåre Kristiansen, tlf. 94 52 18 66, kare.kristiansen@agderfk.no.

Agder fylkeskommune finansierer deltagelse i programmet for én utvalgt kommune på Agder. I tillegg veileder vi i arbeidet med søknaden og bistår med faglig kompetanse i selve prosjektet.

Til toppen