GNIST 2023

Fem kommuner fra Norge er valgt ut som årets Gnist-kommuner (prosjektkommuner). Med utfordringer som områdesatsinger, transformasjon og boligmodeller, vil kommunene vise hvordan de kan tenke nytt og innovativt for å skape bærekraftige og gode steder for innbyggerne.

Risør kommune er i 2023 følgekommune til programmet og får mulighet til å følge og lære fra innovasjonsprosessene i de fem prosjektkommunene.

Informasjon om utlysningen for 2024 forventes å komme senere på vinteren 2023, men ta gjerne kontakt med fylkeskommunen allerede nå, hvis din kommune vurdere å søke neste år.