Mulighetsstudier og stedsutviklingsprosjekter

På denne siden publiserer vi mulighetsstudier og stedsutviklingsprosjekter i kommunene i Agder, som Agder fylkeskommune har bidratt til å få utarbeidet. 

Pdf-filer med mulighetsstudier og stedsutviklingsprosjekter som er blitt utarbeidet til og med 2022 vil dessverre som regel ikke tilfredsstille kravene til universell utforming. Vi jobber for at mulighetsstudier som publiseres her fra 2023 vil tilfredsstille disse kravene. 

Ved spørsmål kan Diderik Cappelen kontaktes på e-post diderik.cappelen@agderfk.no eller telefon 47 83 50 35.