Fortettingsanalyse Farsund sentrum (2017)

Temaet for mulighetsstudien var å kartlegge muligheter for sentrumsnær boligfortetting, blant annet med sikte på oppstart av ny byplan.

Prosjektet hadde et samlet kostnad på kr. 300 000, hvorav Vest-Agder fylkeskommune ga tilskudd på kr. 150 000. 

Fortettingsanalysen ble gjennomført av Rambøll AS (Kristiansand).

Lenke til prosjektet:

Farsund by fortettingsanalyse (PDF, 44 MB)

Til toppen