Medvirkningsprosjekt og mulighetsstudie Tinnheia – Kristiansand (2021)

Formålet med arbeidet har vært å utarbeide en mulighetsstudie  for Tinnheia for å se på kvalitetene og potensialet som finnes med henblikk på å videreutvikle bydelen. Det innebærer å jobbe med både velforeningene, innbyggere og politikere i prosessen. Planområdet omfatter store deler av Tinnheia. Det er tatt utgangpunkt i velforeningens geografiske utstrekning for å definere planavgrensningen på mulighetsstudien.

Agder fylkeskommune bidro med kr. 200.000 til prosjektet.

Konsulenter:

  • Asplan VIAK
  • Rambøll

Lenke til rapportene:

Til toppen