Mogelegheitsstudie Byglandsfjord stasjon – Bygland kommune (2020)

Formålet med prosjektet er å belyse mogelegheiter og potensiale som ligg i bygningane og i området. Mogelegheitsstudiet skal få fram korleis ein kan best leggje til rette for aktivitet, samstundes som ein tek vare på det autentiske stasjonsmiljøet og dei freda bygningane.

Prosjektet var eit spleiselag mellom Bygland kommune og Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro ga eit tilskott på kr. 130.000 til arbeidet.

  • Mogelegheitsstudiet er utført av Prosjekthuset AS saman med Dagfin Skaar AS
  • Hageplanen er utført av Agder fylkeskommune v/landskapsarkitekt Siri Skagestein

Lenke til rapportane:

Mogelegheitsstudie - Stasjonsområde Byglandsfjord - rapport (PDF, 5 MB)

Vedlegg - Hageplan Stasjonsområdet Byglandsfjord (PDF, 2 MB)

Til toppen