Mulighetsstudie Andorsengården i Mandal sentrum (2020)

Hensikten med prosjektet var å belyse muligheten for (fortsatt) bruk av Andorsengården til bymuseum og kunstgalleri. En viktig del av arbeidet var å se på sikkerhetstiltak samt løsninger for publikum – toalett, løsninger for bevegelseshemmede m.m. Andorsengården er fredet etter kulturminneloven.

Arbeidet var et spleiselag mellom daværende Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 150.000.

Mulighetsstudiet ble gjennomført som et parallelloppdrag der følgende firma deltok:

  • Ratio Arkitekter, Oslo
  • Trodahl Arkitekter, Sandnes

Presentasjonene fra arkitektkontorene kan lastes ned her: 

Ratio Arkitekter (PDF, 47 MB)

Trodahl Arkitekter (PDF, 32 MB)

Til toppen