Mulighetsstudie Farsund, boligfortetting Nytorvet (2020)

Tema: Belyse muligheter for boligfortetting ved Nytorvet, samt vurdere muligheter for parkering og bruk av torvet. Mulighetsstudien er tenkt å inngå som del av grunnlaget for ny detaljregulering for området.

Konsulent: Rambøll (Arendal)

Prosjektet var et spleiselag mellom Farsund kommune og Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 90.000.

Lenke til prosjektet:

Mulighetsstudie boligfortetting Nytorvet Farsund (Rambøll) (PDF, 24 MB)

Til toppen