Mulighetsstudie for gjenbruk Åmli videregående skole (Åmli kommune)

Åmli videregående skole er lagt ned og kommunen har overtatt store deler av bygningsmassen. Tema for mulighetsstudien fra 2021 har vært å se på mulig gjenbruk av bygningene med tilhørende uteområder.

Konsulent: Asplan VIAK

Prosjektet var et spleiselag mellom Åmli kommune og Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 150.000.

Lenker til mulighetsstudien:

Mulighetsstudie gjenbruk Åmli videregående skole (PDF, 11 MB)

Idéhefte / mulighetsstudie aktivitetspark Åmli VGS (PDF, 8 MB)

Landskapsplan (PDF, 889 kB)

Til toppen