Mulighetsstudie for Møteplass Bryggeholla, Risør (2019)

Tema for mulighetsstudien var utvikling av en ny sosial møteplass mellom Bryggeholla, Akvariet og Risør hotell. Mulighetsstudien ble utarbeidet etter innspill fra en arbeidsgruppe med deltakere fra blant annet Risør by, Akvariet, Risør hotell, trebåtfestivalen, nabo­er og Tangen vel.

Konsulent: Feste landskap og arkitektur AS

Konsulentoppdraget hadde en kostnad på kr. 100 000 som i sin helhet ble dekket av Aust-Agder fylkeskommune.

Lenke til mulighetsstudien:

Mulighetsstudie Bryggeholla (PDF, 10 MB)

Til toppen