Mulighetsstudie for utvikling av gode byrom og møteplasser i Lyngdal sentrum (Lyngdal kommune) (2022)

Hensikten med prosjektet har vært følgende (sitat fra rapportens forord):

"Lyngdal kommune ser at det er et stort behov for å utvikle sentrum både for at sentrum skal fremstå mer innbydende og sammenhengende, og for at innbyggere og besøkende skal oppleve at det er trivelig og attraktivt å være i sentrum. Kommunen ønsker derfor i dette prosjektet å se på mulighetene for å utvikle og forbedre møteplassene og å sørge for en sammenheng i disse slik at man naturlig kan bevege seg rundt i sentrum."

Konsulent: Agde Arkitektur AS

Prosjektet var et spleiselag mellom Lyngdal kommune og Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 110.000.

Lenke til mulighetsstudien:

Mulighetsstudie Lyngdal sentrum - sluttrapport (PDF, 20 MB)

Til toppen