Mulighetsstudie «Fremtidens eldreboliger» (Kvinesdal kommune) (2022)

Hensikten med mulighetsstudien har vært å belyse ulike konsepter for boliger for eldre på tre ulike steder – Feda, Liknes og Kvinlog. Et viktig element i flere av konseptene har vært å integrere arealer for utadrettet virksomhet som kan komme bygdesamfunnet til gode. Det er videre lagt til rette for fellesrom og -arealer for beboerne – herunder hobbyrom, drivhus, «mekkegarasje» m.m.

Konsulent: Asplan Viak Kristiansand

Agder fylkeskommune har gitt kr. 160.000 i økonomisk støtte til prosjektet. Det er i tillegg gitt et ekstratilskudd på kr. 25.000 til nærmere utredning og belysning av universell utforming og hensynet til bevegelseshemmede. Dette er midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lenke til mulighetsstudien:

Rapport "Fremtidens eneboliger" (Kvinesdal kommune) (PDF, 16 MB)

Til toppen