Mulighetsstudie Fremtidens sentrum i Osedalen (Froland kommune)

Mulighetsstudiet fra 2021 er utarbeidet i samarbeid med ungdomsrådet i Froland kommune. Løsningsforslaget tar utgangspunkt i to workshops og konsulentens faglige observasjoner og vurderinger. Tema for arbeidet har vært å belyse Osedalens største utfordringer slik ungdommen ser det, og ungdommens egne ønsker for fremtiden.

Konsulent: Trollvegg Arkitektstudio

Arbeidet var et spleiselag mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 120.000.

Lenke til prosjektet: 

Mulighetsstudie "Fremtidens sentrum i Osedalen" (PDF, 17 MB)

Til toppen