Mulighetsstudie gatebruk i Lyngdal sentrum (2019)

Tema: Belyse muligheter for fremtidig bruk av gater, fortau og plasser sett i sammenheng med grøntstruktur i Lyngdal sentrum (Alleen).

  • Konsulent: Multiconsult, Kristiansand

Prosjektet hadde en total kostnad på ca. kr. 150.000, hvorav Vest-Agder fylkeskommune bidro med ca. kr. 75.000.

Lenke til prosjektet:

Mulighetsstudie for gatebruk i Lyngdal sentrum (Multiconsult) (PDF, 30 MB)

Til toppen