Mulighetsstudie Tollbodbrygga/havneområdet Risør sentrum (2021)

Tema: Belyse muligheter for fremtidig utvikling av Tollbodbrygga med tilstøtende havneområde i sentrum. Mulighetsstudien inngår som del av kunnskapsgrunnlaget for ny reguleringsplan for sentrumsområdet.

Konsulent: Rambøll Arendal (siv.ark. Ole Bachke)

Prosjektet var et spleiselag mellom Risør kommune og Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 100.000.

Lenke til mulighetsstudien

Mulighetsstudie Tollboden (PDF, 11 MB)

Til toppen