Mulighetsstudie Tollbodbrygga/havneområdet Risør sentrum (2021)

Tema: Belyse muligheter for fremtidig utvikling av Tollbodbrygga med tilstøtende havneområde i sentrum. Mulighetsstudien inngår som del av kunnskapsgrunnlaget for ny reguleringsplan for sentrumsområdet.

Konsulent: Rambøll Arendal (siv.ark. Ole Bachke)

Prosjektet var et spleiselag mellom Risør kommune og Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 100.000.

Lenke til mulighetsstudien (PDF, 11 MB)

Til toppen