Mulighetsstudie kultursti langs Otra (Evje og Hornnes kommune)

Tema: Belyse muligheten for etablering og videreutvikling av en rundløype på strekningen Evje sentrum – Verksmoen – Evjemoen – Hornnnes – Dåsnes – Fennefoss. Den ca. 11 km lange rundturen er et svært interessant område med fornminner fra eldre tid, nyere tids kulturminner og generell lokal historie. I tillegg er dette en naturskjønn strekning med mange bade- og fiskeplasser langs Otra. Kulturstien vil gi kommunens innbyggere et styrket frilufts- og kulturtilbud som kan bidra til bedre folkehelse, og økt stedtilhørighet ved at stedets historie blir mer kjent. En godt tilrettelagt kultursti vurderes også som interessant for de mange turistene som besøker Evje.

Konsulent: Henning Larsen (Tidl. Rambøll)

Prosjektet var et spleiselag mellom Evje og Hornnes kommune og Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 120.000.

Lenke til mulighetsstudien:

Mulighetsstudie kultursti langs Otra (Evje og Hornnes) (PDF, 20 MB)

Til toppen