Mulighetsstudie Malmø, Mandal (2018)

Tema for mulighetsstudien har vært en mulig gjenbruk av deler av den eldre industribebyggelsen på Malmø i Mandal. Prosjektet ble gjennomført som et parallelloppdrag der følgende firma deltok:

  • Rambøll Arkitektur og Plan, Kristiansand
  • Transborder Studio, Oslo

Prosjektet hadde en samlet kostnad på kr. 400 000, inkl. egeninnsats fra kommunen, hvorav Vest-Agder fylkeskommunen ga tilskudd på kr. 200 000. Som ledd i arbeidet med mulighetsstudien ble det avholdt en felles befaring der blant andre politikere fra Mandal kommune deltok.

Lenker til prosjektene: 

Muligheter i nedre Malmø - i nær og fjern fremtid (Rambøll) (PDF, 28 MB)

Nedre Malmø (Transborder) (PDF, 22 MB)

Til toppen